ASS Dubnica | zariadenie pre seniorov – domov sociálnych služieb

NAŠE ZARIADENIE

Agentúra sociálnych služieb – ASS n.o.
Gagarinova 1261
018 41 Dubnica nad Váhom

+421424420103
ass.dubnicagmail.com